Usługi edytorskie

1

1

Opracowanie redakcyjne

Całościowe opracowanie tekstu pod względem stylistycznym, gramatycznym, językowym i merytorycznym. Sprawdzana jest spójność tekstu, konsekwentne stosowanie imion, nazw miejscowych, instytucji oraz poprawny zapis tytułów książek, czasopism i przytaczanych cytatów. Ujednolicane są sposoby wyliczeń, rodzaje stosowanych wykresów i tabel oraz stopnie tytułów rozdziałów i podrozdziałów, wszystko zgodnie z przyjętą strukturą publikacji. Poprawki nanoszone są (jest to tzw. adiustacja) na papierze za pomocą znaków korektorskich czy też zwykłych poprawek (dla osób nieznających znaków korektorskich) lub w pliku w postaci śledzenia zmian i następnie przedstawiane autorowi do zaakceptowania. Po ustaleniu ostatecznej wersji zgodnej z zasadami edytorskimi wyczyszczony w Wordzie tekst trafia do składu i łamania. Opracowanie przeprowadzane jest również, chociaż rzadziej, na tekście złamanym. Wówczas poprawki zaznaczane są na PDF-ach w postaci adnotacji. Jest to w zasadzie wykonalne jedynie wtedy, gdy poprawek jest niewiele, a to na etapie opracowania zdarza się niezmiernie rzadko.

2

2

Skład

Wprowadzanie w pliku zaakceptowanych przez autora poprawek z zachowaniem zasad edytorskich i instrukcji wydawniczych.

3

3

Korekta

Dokładne przeczytanie złamanego tekstu w celu wyłapania literówek, błędów powstałych w trakcie łamania oraz sprawdzenia interpunkcji. Wykonywana na wydrukach lub w plikach PDF. Najczęściej przeprowadzane są dwie korekty, między którymi następuje jeszcze akceptacja poprawek przez autora. Przy drugiej korekcie jest sprawdzane, czy wszystkie poprawki pierwszej korekty zostały naniesione, oraz tekst czytany jest kolejny raz w celu wyłapania ewentualnie przeoczonych wcześniej usterek. 

4

4

Korekta stron internetowych

Dokładne skorygowanie i sprawdzenie tekstu ze strony głównej i podstron, także pod kątem spójności. 

5

5

Łamanie

Przygotowywanie publikacji do druku przez formatowanie tekstu w programach łamiących, łączenie go z grafiką oraz dobór odpowiedniej czcionki czy interlinii.

6

6

Zestawianie indeksów

Przygotowywanie indeksów nazwisk, nazw geograficznych lub pojęć.

7

7

Przepisywanie tekstu

Przepisywanie komputerowe (wprowadzanie do pamięci komputera) rękopisu lub tradycyjnego maszynopisu.

8

8

Recenzowanie tekstu

Ocena maszynopisu pod względem językowym, literackim, wydawniczym i/lub reklamowym.

9

9

Kompleksowa obsługa redakcyjna

Prowadzenie tytułu od opracowania redakcyjnego poprzez korekty i ustalanie szczegółów z autorem/wydawcą po kontrolę ozalidów. Zakres obsługi do ustalenia.

Cennik

Ceny ustalane są indywidualnie, zależą bowiem od liczby materiałów dodatkowych (przypisy, bibliografia, indeksy, ilustracje), jakości tekstu czy stopnia jego poprawności. Podstawową jednostką rozliczeniową jest arkusz wydawniczy* (w przypadku opracowania redakcyjnego lub korekt) oraz arkusz drukarski (w przypadku innych prac wykonywanych na tekście złamanym). Arkusz wydawniczy prozy to 40 000 znaków ze spacjami, poezji – 700 linijek.
Arkusz drukarski odpowiada dwustronnie zadrukowanemu arkuszowi papieru, co w przypadku formatu A4 daje 8 stron, a w przypadku formatu A5 – 16 stron.
W przypadku tekstów krótszych jednostką rozliczeniową jest strona znormalizowana, czyli 1800 znaków ze spacjami.
Wycena tekstu jest bezpłatna, a ceny podlegają negocjacji.