Szkolenia

Firma e-DYTOR zajmuje się również szkoleniami z zakresu korekty, redakcji i edycji tekstów, wykorzystywania programów MS Word i Power Point oraz pisania tekstów naukowych z pełnym wykorzystaniem aparatu naukowego oraz wytycznych wydawcy. Szkolenia prowadzi dr Klaudia Dróżdż, z wykształcenia nauczyciel akademicki i pedagog, z zawodu redaktor, specjalista w dziedzinie szeroko pojętej edycji tekstów, w tym formatowania przypisów i stosowania wszystkich rodzajów bibliografii.

Word bez tajemnic 1

Obsługa edytora tekstu MS Word ̶ podstawy

Szkolenie z obsługi edytora tekstu Microsoft Word na poziomie podstawowym skierowane jest zarówno do osób rozpoczynających pracę z edytorem tekstu, jak i do tych, które miały z nim już do czynienia. Szczególnie przeznaczone jest dla pracowników biurowych, sekretarek, asystentek oraz dla tych wszystkich, którzy chcą lub muszą pracować w Wordzie. Szkolenie składa się z części teoretycznej i warsztatowej. Po szkoleniu słuchacze otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.

1.   Zapoznanie się z programem
 1. uruchamianie, przełączanie między oknami i zamykanie
 2. podstawowa terminologia
 3. elementy  strony – wstążka, suwak, nawigacja i pola komend
 4. układ strony i widok
 5. wysyłanie pliku pocztą e-mailową
2.   Tworzenie dokumentu
 1. uruchamianie, przełączanie między oknami i zamykanie
 2. podstawowa terminologia
 3. elementy  strony – wstążka, suwak, nawigacja i pola komend
 4. układ strony i widok
 5. wysyłanie pliku pocztą e-mailową
3.   Drukowanie
 1. drukowanie całego dokumentu
 2. drukowanie wybranych stron
 3. adresowanie kopert
4.   Praca z tekstem

 

Narzędzia główne
 1. rodzaj i wielkość czcionki
 2. wcięcia i odstępy
 3. formatowanie akapitu
 4. kopiowanie, wycinanie, wklejanie
 5. autokorekta
 6. znajdź, zamień, zaznacz
 7. punktatory i wyliczanki
Wstawianie
 1. strony, tabele, ilustracje
 2. formatowanie tabel
 3. nagłówek i stopka, numer strony
 4. inicjał, pole tekstowe
 5. symbole
Układ strony
 1. orientacja, kolumny
 2. dzielenie wyrazów
 3. dodatki wizualne
 4. motywy
Odwołania
 1. spisy treści
 2. przypisy
Recenzja
 1. śledzenie zmian
 2. wprowadzanie komentarzy

Word bez tajemnic 2

Praca w Wordzie i formatowanie tekstu z wykorzystaniem funkcji dodatkowych

Szkolenie z obsługi edytora tekstu Microsoft Word na poziomie zaawansowanym skierowane jest do osób, które poznały już podstawy funkcjonowania programu. Szczególnie przeznaczone jest dla pisarzy, naukowców a także dla pracowników biurowych, sekretarek, asystentek oraz dla tych wszystkich, którzy chcą lub muszą pracować w Wordzie. Szkolenie składa się z części teoretycznej i warsztatowej. Po szkoleniu słuchacze otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.

1.   Zaawansowane właściwości dokumentu
 1. zarządzanie wersjami
 2. okno dialogowe właściwości
 3. ochrona dokumentu
2.   Narzędzia główne
 1. formatowanie czcionki
 2. formatowanie akapitu
 3. style systemowe
 4. edytowanie systemowe
3.   Wstawianie
 1. strony, tabele, ilustracje
 2. nagłówek i stopka, numer strony
 3. formatowanie tabel, wykresów
 4. wstawianie obiektu z pliku, łączenie plików
 5. wykorzystywanie grafiki  SmartArt i WortArt
 6. równania i symbole
4.   Układ strony (wybrane funkcje)
 1. ustawienia strony
 2. znaki podziału
 3. dodatki wizualne
 4. motywy
5.   Odwołania
 1. spisy treści
 2. przypisy
 3. cytaty
 4. podpisy
 5. spisy ilustracji
 6. indeksy
 7. wykazy
6.   Korespondencja
 1. adresowanie kopert
 2. zapisywanie w formacie PDF
 3. wysyłanie pocztą elektroniczną
7.   Recenzja
 1. śledzenie zmian
 2. ABC
 3. porównanie dokumentów
8.   Widok
  1. okno nawigacji
  2. powiększenie

Jak poprawnie pisać artykuły naukowe i przygotowywać je do publikacji w czasopismach branżowych

Zasady tworzenie artykułów naukowych

– tytuł

– abstrakt i słowa kluczowe

– kompozycja i treść

– tło, porównania, wyczerpanie tematu

– rzetelność naukowa

– wnioskowanie

 

Wymagania redakcji wybranych czasopism

– dostosowanie do tematyki czasopisma

– kompozycja artykułu

– zasady recenzowania

– metodologia badań

– ghostwritingguest authorship

 

Przypisy i bibliografia

– rodzaje przypisów w pismach naukowych

– bibliografia załącznikowa

– obowiązkowe elementy zapisu

– zasady edytorskie formatowania przypisów (polskie i zagraniczne) 

– używanie skrótów czasopism

– KaRo i inne wyszukiwarki

 

Dylematy językowe

– zdania proste i złożone

– pojęcia i terminologia fachowa

– imiesłowy

– liczebniki policzalne i niepoliczalne

– skróty i skrótowce w jednostkach i miarach

 

Prawo autorskie

– krótki zarys prawa autorskiego

– zasady wykorzystania rysunków, wykresów, tabel

– źródła cytatów

– licencja Creative Commons

 

Materiały uzupełniające tekst

– formatowanie tabel

– podpisywanie materiału uzupełniającego

– sposoby dostarczania materiału uzupełniającego

– równania i ich oznaczenia

– rodzaje wyliczanek

– śródtytuły i lidy

 

Formatowanie tekstu i praca w edytorze

– pogrubienia, kursywa, wersaliki

– dzielenie wyrazów, wiszące literki

– sposoby oznaczania cytatów

– wykorzystanie funkcji śledzenia zmian

Zapraszam do nawiązania kontaktu w celu ustalenia szczegółów