Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

  • Administratorem Państwa danych jest e-DYTOR Klaudia Dróżdż, WYDAWNICTWO DZIEWIĘĆ MUZ, 52-339 Wrocław ul. Połabian 74, NIP: 8942485361, REGON: 021783141.
  • Państwa dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, podstawa prawna art. 627-646 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).
  • Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu skontaktowania się i kontynuowania korespondencji związanej z odpowiedzią na pytanie z formularza, podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarza lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  • Przysługuje Państwu prawo przeniesienia danych do innego Administratora.
  • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez Naszą Firmę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest konieczne w celu skontaktowania się i udzielenia odpowiedzi na pytanie z formularza.