Więcej niż słowa

CENNIK

Ceny ustalane są indywidualnie, zależą bowiem od liczby materiałów dodatkowych (przypisy, bibliografia, indeksy, ilustracje), jakości tekstu czy stopnia jego poprawności. Podstawową jednostką rozliczeniową jest arkusz wydawniczy w przypadku opracowania redakcyjnego lub korekt oraz arkusz drukarski w przypadku innych prac wykonywanych na tekście złamanym. Arkusz wydawniczy prozy to 40 000 znaków ze spacjami, poezji - 700 linijek.
Arkusz drukarski odpowiada dwustronnie zadrukowanemu arkuszowi papieru,
co w przypadku formatu A4 daje 8 stron, a w przypadku formatu A5 16 stron.
W przypadku tekstów krótszych jednostką rozliczeniową jest strona znormalizowana.
Wycena tekstu jest bezpłatna, a ceny podlegają negocjacji.

Rozpiętość cenowa kształtuje się następująco:

Opracowanie redakcyjne z adiustacją
 80-180 zł/ark. wyd.*
Wprowadzanie poprawek w pliku po akceptacji opracowania (skład)
 10 zł/ark. wyd.*
I korekta wraz z adiustacją 40-65 zł/ark. wyd.*
 
 2-3 zł/strona znormalizowana**
II korekta wraz z adiustacją 35-60 zł/ark. wyd.*
  2-3 zł/strona znormalizowana**
 Zestawianie indeksów
 
  - nazwisk
 40 zł/ark. druk. tekstu
  - osób
 60 zł/ark. druk. tekstu
  - nazw geograficznych
 40 zł/ark. druk. tekstu
  - pojęć
 60 zł/ark. druk. tekstu
 Łamanie 80-200 zł/ark. drukarski
 Przepisywanie tekstu
 2-4 zł/stronę znormalizowaną
 Korekta stron internetowych do uzgodnienia
 Korekta materiałów reklamowych do uzgodnienia
 Recenzja wydawnicza
 od 300 zł
 - literacka (w tym tomików poezji)
 od 600 zł
 - reklamowa
 od 1200 zł
 Kompleksowa obsługa redakcyjna
 do uzgodnienia
w zależności od ilości tytułów
Korekta dodatkowa (kolacjonowanie po korekcie technicznej)
 do uzgodnienia

  * Ark. wyd. - arkusz wydawniczy to ok. 22 stron znormalizowanych.
** Strona znormalizowana to 1800 znaków ze spacjami.

Wszystkie podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Wystawiam faktury VAT.