Więcej niż słowa

Część 2. Poziom zaawansowanyPraca w Wordzie i formatowanie tekstu
z wykorzystaniem funkcji dodatkowych

Szkolenie z obsługi edytora tekstu Microsoft Word na poziomie zaawansowanym skierowane jest do osób, które poznały już podstawy funkcjonowania programu. Szczególnie przeznaczone jest dla pisarzy, naukowców a także dla pracowników biurowych, sekretarek, asystentek oraz dla tych wszystkich, którzy chcą lub muszą pracować w Wordzie. Szkolenie składa się z części teoretycznej i warsztatowej. Po szkoleniu słuchacze otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.

Zakres tematyczny szkolenia

1.   Zaawansowane właściwości dokumentu

a.       zarządzanie wersjami

b.      okno dialogowe właściwości

c.       ochrona dokumentu

2.   Narzędzia główne

a.       formatowanie czcionki

b.      formatowanie akapitu

c.       style systemowe

d.      edytowanie systemowe

3.   Wstawianie

a.       strony, tabele, ilustracje

b.      nagłówek i stopka, numer strony

c.       formatowanie tabel, wykresów

d.      wstawianie obiektu z pliku, łączenie plików

e.      wykorzystywanie grafiki  SmartArt i WortArt

f.        równania i symbole

4.   Układ strony (wybrane funkcje)

a.       ustawienia strony

b.      znaki podziału

c.       dodatki wizualne

d.      motywy

5.   Odwołania

a.       spisy treści

b.      przypisy

c.       cytaty

d.      podpisy

e.      spisy ilustracji

f.        indeksy

g.       wykazy

6.   Korespondencja

a.       adresowanie kopert

b.      zapisywanie w formacie PDF

c.       wysyłanie pocztą elektroniczną

7.   Recenzja

a.       śledzenie zmian

b.      ABC

c.       porównanie dokumentów

8.   Widok

a.       okno nawigacji

b.      powiększenie