Więcej niż słowa

Jak poprawnie pisać artykuły naukowe

i przygotowywać je do publikacji

w czasopismach branżowych

 

 

Zakres tematyczny:

Zasady tworzenie artykułów naukowych

– tytuł

– abstrakt i słowa kluczowe

– kompozycja i treść

– tło, porównania, wyczerpanie tematu

– rzetelność naukowa

– wnioskowanie

 

Wymagania redakcji wybranych czasopism

– dostosowanie do tematyki czasopisma

– kompozycja artykułu

– zasady recenzowania

– metodologia badań

– ghostwritingi guest authorship

 

Przypisy i bibliografia

– rodzaje przypisów w pismach naukowych

– bibliografia załącznikowa

– obowiązkowe elementy zapisu

– zasady edytorskie formatowania przypisów (polskie i zagraniczne) 

– używanie skrótów czasopism

– KaRo i inne wyszukiwarki

 

Dylematy językowe

– zdania proste i złożone

– pojęcia i terminologia fachowa

– imiesłowy

– liczebniki policzalne i niepoliczalne

– skróty i skrótowce w jednostkach i miarach

 

Prawo autorskie

– krótki zarys prawa autorskiego

– zasady wykorzystania rysunków, wykresów, tabel

– źródła cytatów

– licencja Creative Commons

 

Materiały uzupełniające tekst

– formatowanie tabel

– podpisywanie materiału uzupełniającego

– sposoby dostarczania materiału uzupełniającego

– równania i ich oznaczenia

– rodzaje wyliczanek

– śródtytuły i lidy

 

Formatowanie tekstu i praca w edytorze

– pogrubienia, kursywa, wersaliki

– dzielenie wyrazów, wiszące literki

– sposoby oznaczania cytatów

– wykorzystanie funkcji śledzenia zmian