Więcej niż słowa

Część 1. Poziom podstawowyObsługa edytora tekstu MS Word  ̶  podstawy

Szkolenie z obsługi edytora tekstu Microsoft Word na poziomie podstawowym skierowane jest zarówno do osób rozpoczynających pracę z edytorem tekstu, jak i do tych, które miały z nim już do czynienia. Szczególnie przeznaczone jest dla pracowników biurowych, sekretarek, asystentek oraz dla tych wszystkich, którzy chcą lub muszą pracować w Wordzie. Szkolenie składa się z części teoretycznej i warsztatowej. Po szkoleniu słuchacze otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.

Zakres tematyczny szkolenia

1.   Zapoznanie się z programem

a.       uruchamianie, przełączanie między oknami i zamykanie

b.      podstawowa terminologia

c.       elementy  strony – wstążka, suwak, nawigacja i pola komend

d.      układ strony i widok

e.      wysyłanie pliku pocztą e-mailową

2.   Tworzenie dokumentu

a.       uruchamianie, przełączanie między oknami i zamykanie

b.      podstawowa terminologia

c.       elementy  strony – wstążka, suwak, nawigacja i pola komend

d.      układ strony i widok

e.      wysyłanie pliku pocztą e-mailową

3.   Drukowanie

a.       drukowanie całego dokumentu

b.      drukowanie wybranych stron

c.       adresowanie kopert

4.   Praca z tekstem

Narzędzia główne

a.       rodzaj i wielkość czcionki

b.      wcięcia i odstępy

c.       formatowanie akapitu

d.      kopiowanie, wycinanie, wklejanie

e.      autokorekta

f.       znajdź, zamień, zaznacz

g.      punktatory i wyliczanki

Wstawianie

a.       strony, tabele, ilustracje

b.      formatowanie tabel

c.       nagłówek i stopka, numer strony

d.      inicjał, pole tekstowe

e.      symbole

Układ strony

a.       orientacja, kolumny

b.      dzielenie wyrazów

c.       dodatki wizualne

d.      motywy

Odwołania

a.       spisy treści

b.      przypisy

Recenzja

a.       śledzenie zmian

b.      wprowadzanie komentarzy